Štruktúra novej membrány z Kalifornskej univerzity. Podľa nákresu zo Journal of Material Chemistry.