Spontánně vznikající priony (PrP) se hromadí v thalamu, mozkovém kmeni a v menší míře v čelním laloku. Hipokampus je prionů ušetřen.