Obraz získaný elektronovým mikroskopem: vlevo – jeden atom silná vrstva vytvořená šestiúhelníkovou strukturou nitridu bóru. Vpravo je vyznačena oblast elektronové difrakce. Nový materiál prokázal vysokou soudržnost (danou atomovými sílami). Výsledné mechanické vlastnosti „bílého grafenu“ jsou podobné klasickému „černému“ grafenu, včetně jeho pružnosti. Kredit: Nano letters