Babak Ziaie, tvůrce nového typu mikrojehly, která rozšiřuje spektrum látek, které lze touto technikou aplikovat. (Kredit: Mark Simons, Purdue University)