Magnetické pole jedné z nejznámějších spirálních galaxií – galaxie M51 (Vírová galaxie). Černé úsečky znázorňují směr a velikost vektoru magnetické indukce, zjištěného z polarizace rádiového záření galaxie. Zde je Atlas magnetických polí některých blízkých galaxií.