Model relativistického vzniku magnetického pole (vorticity). Jeho velikost je zobrazena na isobarickém povrchu (každý jeho bod má stejnou hodnotu tlaku) expandujícího proudu. Kredit: Z. Jošida, S.M. Mahajan