Ve fyzikálních laboratořích Tokijské university mají zajímavé zařízení na výzkum plazmatu v magnetickém poli. Supravodivý magnet levituje ve vakuové komoře a vytváří magnetické dipólové pole, simulující zvenčí nerušenou magnetosféru (například Země).