Teoretický model magnetosféry Jupiteru. Vysoce energetické plazma o velké hustotě podléhá hydrodynamickému tlaku vznikajícímu rychlou rotací. Kredit: Z. Jošida