Vědci během zkušebního letu testují nový systém vyhodnocování dat z milimetrového radaru (Credit: NASA)