Oceánologové Christina Ravelová a Alan Mix s částí vrtného jádra ze sedimentů dna Beringova moře. Kredit: C. A. Zarikian, IODP/TAMU