Experimentem ALICE nás provázel kolega Karel Šafařík. Na snímku je místnost s expozicí vzorků a informacemi o použitých detektorech.