Achim Rosch z Ústavu teoretické fyziky Univerzity v Kolíně.