Schématické zobrazení závislosti entropie systému na jeho energii. Je vidět také, jak se mění s energií teplota a že propojení kladných a záporných teplot je přes nekonečnou hodnotu. Převzato z Akos Rap et al., arXiv:1008.0468v2