Energie v MeV uvolněná při proměně různých izotopů niklu na měď a pak nestabilního izotopu mědi na měď. Kredit: Focardi, Rossi 2010