Zjednodušené schema rozptylu a polarizace části slunečního světla na molekule vody.