Dva fotony ultrafialového laserového světla rozdělí molekulu kyslíku na dva atomy. Další pár fotonů způsobí přeskok valenčního elektronu o dva energetické stupně – atomové orbitaly - výš. Při návratu o jeden zpátky elektron vyzáří IF foton o vlnové délce 845 nm, na kterou je nastavený detektor v místě zdroje primárního pulzu. Kredit: A. Dogariu et al./Science vol.331, 2011