James Michael (vlevo) je doktorandem Arthure Dogariu (vpravo) z Princeton University. Spolu s dvěma dalšími kolegy vyvíjejí laserový systém pro registraci konkrétních plynů na dálku. Dalším výzkumným cílem jsou detektory kombinující laser s radarem. Foto: F. Wojciechowski