Primární laserový pulz o vlnové délce 226 nm je fokusovaný tak, aby v jisté vzdálenosti (v současnosti asi 30 cm) měl nejvyšší intenzitu. V ohnisku pak rozbíjí molekuly kyslíku a způsobuje excitaci vzniklých atomů. Pro detekci slouží zpětný záblesk excitačního UV záření. Kredit: Arthur Dogariu