Vodní bazén pro skladování vyhořelého paliva v blocích jaderné elektrárny Fukušima I.