Rekonstruovaná kostra bambiraptora, zobrazující aktivního, rychle se pohybujícího predátora s relativně velkým mozkem. Převzato z Wikimedia Commons