Zastoupení izotopů v chlupech ocasu je retrospektivou toho, co mu v té které době kolovalo v krvi a to je zase odrazem toho, co zvíře žralo.