Slonice v parku Samburu. Povšimněte si konce jejího ocasu s až dvacet centimetrů dlouhými chlupy. Jejich rozbor ukázal, jak se mění stravovací zvyklosti slonů. Chudá strava nevěstí pro jejich rozmnožování nic dobrého. (Kredit: Thure Cerling, University of Utah)