Predstava aterogenity častíc LDL cholesterolu: hladina sérového LDL cholesterolu 130 mg/dl (okolo 4 mmol/l) je rovnaká, ale menší počet veľkých častíc nízkodensitného lipoproteínu (vľavo) predstavuje menšie riziko, ako väčší počet malých častíc (vpravo). Malé častice ľahšie vstupujú do steny tepny a sú ľahšie oxidovateľné, ako veľké častice. (Upravené podľa: Yehia T Kishk: Cardiovascular Risk Updates. LDL Particle vs.ApoA/ApoB, prednáška)