Jak se v divergentním pásu středooceánského hřbetu rozestupují litosférické desky, na povrch se dostává čedičová láva, která chladne, tuhne a magnetizuje se působícím planetárním polem. Tento záznam se v ní uchová a jednotlivé pásma oceánské kůry pak poskytují důkaz o změnách polarity geomagnetického pole v geologické minulosti Země. Upraveno podle: Takeuchi, Uyeda; 1967