Gigantický výměník tepla – systém konvektivních proudů – rozlamuje pevnou litosféru a jednotlivé desky posouvá po zemském povrchu, přičemž ve středooceánských hřbetech vzniká nová oceánská kůra, v subdukčních zónách jiná zaniká.