Časová závislost stupně asymetrie v rozmístění kontinentů po povrchu Země (modrá křivka) a početnost reverzí geomagnetického pole za stejné období (černá křivka). Trojice francouzských geofyziků je přesvědčena, že oba tyto jevy navzájem souvisí. Kredit: Pétrélis, F. et al,(2011),Geophys. Res. Lett., 38