V místě intenzivního rentgenového zdroje v krku nebeské Labutě (Cygnus) se nachází dvojice gravitačně vázaných těles obíhajících společné těžiště binární soustavy. Hvězdného modrého obra s hmotností téměř dvacetinásobku Slunce o masy plynu obírá černá díra s hmotností necelých patnáct Sluncí. Rentgenové záření emituje na miliardu Kelvinů ohřátý plyn v akrečním disku urychlený silnou gravitací na relativistické rychlosti.