Deset 25metrových spolu-pracujících radioteleskopických antén tvoří unikátní soustavu s velmi dlouhou základnou - Very Long Baseline Array VLBA. Kredit: National Radio Astronomy Observatory