Vliv gravitace na hladinu rotující vody. Tvar paraboly kapaliny přibližně sleduje poměr 1/G- zakřivení se zvyšuje s poklesem gravitační síly a maximální je při G = 0, kdy všechnu vodu odstředivá síla tlačí na stěny nádoby. Pro zápornou gravitaci, která vodu tlačí na horní stěnu nádoby, je situace obrácená. Působící gravitační síla je výsledkem souboje mezi gravitací Země a diamagnetickým odpuzováním. Kredit: High Field Magnet Laboratory, Radboud University Nijmegen.