Schéma molekul nejdůležitějších statinů. Všechny inhibují enzym 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A (HMG-CoA) reduktáza, který se účastní syntézy cholesterolu v játrech. Blokování enzymu vede k poklesu cholesterolu v jaterních buňkách a ty si jej k pokrytí vlastní potřeby začnou brát z krevního řečiště. Množství cirkulujícího cholesterolu v krvi klesne.