2. prosince 1805: „Bitva tří císařů“ - generál Rapp přivádí před Napoleona zajatého knížete Repnina. Napoleon u Slavkova drtivě porazil vojsko spojenců Ruska v čele s carem Alexandrem I. a M. I. Kutuzovem a Rakouska pod velením císaře Františka I. Napoleonova mistrovská taktika nejenže rozbila svazek III. koalice, ale určila uspořádání státních celků v celé tehdejší střední Evropě. (Kredit: François Gérard, Versailles)