Očití svědci výskytu orang pendeků v Kerinci Seblat. Kredit: Schlegel, Wikimedia Commons.