Peng-Peng je geneticky upraveným klonem, a tak hrozí vzedmutí další vlny nesouhlasu vyvolané aktivisty různého druhu. Když se ale podíváte na mapu, tak případný dočasný nesouhlas Evropy Číňany příliš tížit asi nebude. Kredit: BGI