OSEL.CZ - detail obrázku

Stromatolity v Alchichicu. Kredit: PLoS One Community Blog.