V Novém skotsku je v provozu přílivová elektrárny s klasickými turbínami, ta je však investičně nákladná a s Evropou nemá nic společného, je v Kanadě. (Foto: Hartmut Inerle)