Zadumaný Archimédés na plátně Niccola Barabina (1832-1891).