Schéma experimentu s teleportací kvantového stavu na vzdálenost 97 km a závislosti úspěšnosti (Fidelity) přenosu v závislosti na velikosti pozadí (Dark Counts) a velikosti zeslabení (Loss) při přenosu (zdroj arXiv:1205.2024v1)