Co vypoví o naší době? Safírové disky s platinovým písmem anebo věky prověřené střepy? Kredit: Sarah Everts/Wikimedia Commons.