Přehled vyskytu autosomalně dominantnich spinocerebelarnich ataxií. Převzato z :Hereditary Ataxia Overview, Thomas D Bird, 2005 doplněno o vysledky v Česke republice od Aleny Zumrové, Klinika dětske neurologie 2. LF UK a FN Motol http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2664&magazine_id=3