Gen pro glutamátový receptor GRM1 sídlí na lidském šestém chromozómu.