Internetová stránka ESC (Európskej kardiologickej spoločnosti), ktorá za posledné roky vydala 10 smerníc. Len niektoré, najdôležitejšie boli preložené do slovenčiny.