Na štítu státního znaku má Maine borovice, pod kterou leží los.