U čtvrtého bloku bylo sundáno víko primárního kontejnmentu (zdroj TEPCO).