Sundávání víka tlakové nádoby reaktoru u čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).