Vytažení jednoho z čerstvých článků z bazénu čtvrtého reaktoru (zdroj TEPCO).