Kontrola a zkoumání palivových článků vytažených z bazénu čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).