Současný pohled na čtvrtý blok, který je v popředí napravo a u něhož jsou už zbytky zničené horní části budovy odstraněny, a třetí blok uprostřed vzadu. Ten má stále značnou část zničené horní části budovy a na odstranění jejích trosek se pracuje. Zároveň je však vidět začínající stavba budovy, která třetí blok zakryje a nahradí zničenou horní část. (Zdroj TEPCO).