Fotografie pořízená pomocí balónového průzkumu horních pater budovy prvního reaktoru (zdroj TEPCO).