Ústí kanálu přivádějící mořskou vodu určenou k chlazení třetího bloku Jaderné elektrárny Olkiluoto (zdroj TVO).