Náhrdelník s pektorálem se třemi skaraby z Tutanchámova pokladu. Broukovo plahočení s kuličkou mělo symbolizovat posunování slunečního kotouče po obloze a hovnivál Starým Egypťanům ztělesňoval slunečního boha.